Vedtægter

Her finder du menighedsrådets forretningsorden,  vedtægter for de af menighedsrådet nedsatte udvalg samt vedtægter for de særlige funktionsposter:

Forretningsorden

Kirkegårdsvedtægt

Aktivitetsudvalget

Kontaktpersonen

Kassereren

Sekretær

Kirkeværge, Klinte

Kirkeværge, Grindløse

Præstegårdsudvalget