Igangværende arbejde

Der er hele tiden ting der skal gøres, når man har med kirker at gøre, herunder også kirkegårdene, præstegården og tilhørende udenomsarealer. Vi vil på denne side holde orienteret om, hvad der er af igangværende og påtænkte arbejdsopgaver.


20-03-2024
Status: Afsluttet
Nymalede låger ved Klinte kirke

Så har lågerne ved Klinte kirke fået en opfriskning, de er blevet malet og er allerede sat op igen.


01-02-2023
Status: Igangværende
Indedørsklimaet i Klinte Kirke.

De fleste har vist oplevet en høj luftfugtighed i Klinte Kirke. Dette fænomen er på vej til at blive fortid.

Provstiet har i Januar 2023 indkøbt , og installeret en affugter der  " dræner " luften for fugt.

Det første affugteren  kørte , trak den 7 - 8 l. vand ud af luften.  Ud over, at salmebøgernes blade bliver tørre,

skulle det også gerne reducere/nedkæmpe  mug/skimmel forekomsterne.

Desuden monteres der i nær fremtid en " næse " nederst på kirkedøren , således at regnvandet ikke kan presses

ind i våbenhuset ved vestenvind.

Indtil Nationalmuseet har givet klare meldinger omkring kalkmalerierne holdes denne del af kirken tillukket.


01-02-2023
Status: Igangværende
Varmesystemet i vore kirker.

I meget nær fremtid indledes arbejdet med at klarlægge et projekt, som forventes at munde ud i, at vi på et tidspunkt kan deltage i

kirkelige handlinger i  Klinte  Kirke , hvor vi  både kan holde varmen , og høre hvad der prædikes.

Vore støj / varme problemer er hørt og forstået i Provstiet , der er klar til at hjælpe , også økonomisk.

Også Grindløse er der tænkt på, men Klintes problem er mest påtrængende, hvorfor der sættes ind her først.

Når der kommer nyt herom, vil det fremgå af denne side.

 


28-11-2022
Status: Igangværende
Bladstrupvej 49 - Præstegården

Præstegården er nu færdigrenoveret . 

Næste projekt på adressen er etablering af en opvarmningsform der ikke bruger naturgas.