Aktiviteter

INVITATION TIL MENIGHEDSMØDE
SØNDAG DEN 19. NOV. Kl. 12.00
I PRÆSTEGÅRDEN I GRINDLØSE
 
DAGSORDEN: foreløbig
1. Velkomst ved formanden
2. Valg af dirigent.
3. Formandens beretning for det indeværende år.
4. Hovedtrækkene i regnskab for 2022 og budget
for 2023.
5. Beretning vedr. kirkegårdene og kirkerne.
6. Forslag fra menigheden.
7. Beretning om aktiviteter i det forløbne år og
fremtidsvisioner.
 
Gudstjenesten den 19. nov. afholdes i Grindløse kirke kl. 10.30 ved Inger Solveig.
 
Efterfølgende er menighedsrådet vært ved et lettere traktement med smørrebrød, vin og vand.
Af hensyn til traktementet bedes I venligst tilmelde jer til Hans Erik på 22164412. (gerne sms) eller på hanserikhansen1951@gmail.com
 
Vi glæder os til at se jer.
 
Med venlig hilsen
Menighedsrådet.