Der er planlagt planlagt følgende menighedsrådsmøder i Konfirmandstuen i Præstegården:

D. 17.04.2024 kl. 19.00 - Menighedsrådsmøde

D. 15.05.2024 - Menighedsmøde/orienteringsmøde vedr. menighedsrådsvalg 2024

D. 22.05.2024 kl. 19.00 - Menighedsrådsmøde

d. 26.06.2024 kl. 19.00 - Menighedsrådsmøde