Kalkmalerierne i Klinte kirke

SAMMENFATNIG OG KONKLUSION AF NATIONALMUSEETS RAPPORRT VEDR. KALKMALERIERNE.
Undersøgelsen i juli 2022 har vist at der er to generationer af overkalket dekorationer i sideskibet.
Det ældste maleri er et sengotisk maleri (1515-1530), somligger på det ældste kalklag og formodes at dække størstedelen af østvæggen. Maleriet gengiver med stor sandsynlighed scener fra Skt. Olavs legende. Ovenpå dette maleri ses et yngre og mindre omfangsrigt maleri i form af en draperiudsmykning, som er malet omkring et epitafium over sognepræst Rasmus Pedersen Bruns. Maleriet kan dateres til starten af 1700-tallet.
Nat.Mus vurderer, at det kulturhistorisk og bevaringsmæssigt er forsvarligt at fjerne draperierne for at afdække det detaljerede sengotiske maleri.
Vurderingen er taget på baggrund af, at det sengotiske maleris usædvanlige uidentificerede scener er særligt kulturhistorisk interessante - bl.a. på grund af maleriets detaljegrad og sandsynligheden for et usædvanligt eller tidligere ukendt motiv, der formentlig kan knyttes til den nærtliggende Skt. Olavs kilde.
Nat. Mus vurderer at der sandsynligvis er forholdsvis velbevaret sengotisk kalkmaleri, som det vil være muligt at fremdrage og konservere.
Der har siden den første afdækning i 2004 ikke været nedbrydning af de dele af maleriet, som blev afdækket i 2004.
Nat.Mus oplyser at det er særdeles nødvendigt, at der opretholdes et klima, som forhindrer udkrystallisering af murværket salte.
Der findes i Danmark kun relativt få kalkmalerier der aldrig har været rørt, og maleriet er derfor en enestående kilde til informationer om periodens måleteknik inden for murmaleri.
På den baggrund er det vigtigt, at der udføres grundig registrering og beskrivelse af maleteknik, ligesom der efter afdækningen skal udarbejdes en kunsthistorisk beskrivelse og vurdering af billedfremstillingen.
Det er almindelig praksis, at dette, - restaurering af nyfundne kalkmalerier - er en antikvarisk opgave, som Nat.Mus varetager, fordi museet råder over forskningsmæssige kompetencer indenfor feltet, hvad angår konservering, kirke- og kunsthistorie og tekniske analyser.
Vi vil løbende være i kontakt med Nat.Mus og I vil naturligvis blive orienteret om forløbet.