Fødsel & dåb

Et barn skal navngives/døbes, inden det er seks måneder gammelt.

Dåb i Grindløse og Klinte Kirke aftales ved at kontakte præsten.
Ønsker man i stedet at navngive sit barn, sker dette ved at udfylde en ansøgning på www.borger.dk

Begge forældre signerer ansøgningen med NemID, hvis I deler forældremyndighed.

Før dåben skal man sende navn og adresse på mindst tre og højst fem faddere, inklusive den der bærer. Man kan enten sende navnene på mail til xxx@km.dk eller tage dem med til samtalen med præsten. I tiden op til dåben mødes præsten med forældrene eller dåbskandidaten, afhængigt af om det er et barn eller en voksen, der skal døbes. Her taler man om dåben og gennemgår, hvad de forskellige led i ritualet betyder.


Sådan foregår dåben:

  • Lovprisning og bøn
  • Der læses et stykke fra Markusevangeliet ("Lad de små børn komme til mig")
  • Dåbs- og missionsbefalingen læses op
  • Præsten slår korsets tegn to gange, en gang for ansigtet og en gang for brystet af den, der skal døbes. Så siges der, hvad navnet skal være
  • Derefter følger trosbekendelsen. Der svares "ja" fem gange. Gudfaderen eller gudmoderen svarer på barnets vegne
  • Præsten tager tre gange vand i sin hånd og døber med ordene "Jeg døber dig i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn"
  • Afsluttende bedes fadervor

 

Dåbsgudstjenester

De fleste børn bliver døbt ved gudstjenesten kl. 10.30 om søndagen, men der er også nogle familier, der vælger at få deres barn døbt om lørdagen ved en særlig dåbsgudstjeneste. En dåbsgudstjeneste er ikke en privat begivenhed, men en gudstjeneste hvor flere familier får deres børn døbt.

Ønsker man lørdagsdåb aftales det med præsten, hvornår det er muligt.

Folder om dåb

Dåbsklude

I Klinte og Grindløse strikker en gruppe kvinder de særlige dåbsklude, der bruges til at tørre den døbtes hoved. Den lille fine dåbsklud får familien med hjem som et minde om dåben

 

Overvejer du dåb?

Folkekirken.dk har samlet en mængde artikler og videoer om dåb og forældres tanker om dåb.

Læs her: Overvejer du dåb?