Menighedsrådsmøder

Her er en oversigt over de kommende planlagte menighedsrådsmøder:

D. 17.04.2024 kl. 19.00 - Menighedsrådsmøde

D. 15.05.2024 - Orienteringsmøde vedr. menighedsrådsvalg 2024

D. 16.05.2024 kl. 19.00 - Menighedsrådsmøde

d. 26.06.2024 kl. 19.00 - Menighedsrådsmøde