Menighedsråd

Hans Erik Hansen
Formand, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Engeldrupvej 30 st
Toelsvad
5400 Bogense
Sonja Elind Jensen
Næstformand, Kasserer, Sekretær
Klintevej 11
Klinte
5400 Bogense
Eckhard Schomerus
Kirkeværge - Klinte kirke
Klintevej 50
Klinte
5400 Bogense
John Bak Sørensen
Kirkeværge - Grindløse kirke
Kælebro 15
Grindløse
5400 Bogense
Ib Nielsen
Nymosegård
Halsvej 3 Nørreby
5400 Bogense
64861541. - 40407663
Lotte Wiborg Sørensen
Formand for valgbestyrelsen
Kælebro 15
Grindløse
5400 Bogense

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer.

De er her anført sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.

Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.

Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af sognepræsten, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.

Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst' i menuen.

Se eventuelt bekendtgørelse af lov om menighedsråd på retsinformation.dk